Pojęcie spadku


Spadek są to wszystkie prawa i obowiązki majątkowe osoby zmarłej, które wraz z jej śmiercią przechodzą na inne osoby. Wyróżnia się dwa rodzaje dziedziczenia: dziedziczenie ustawowe i dziedziczenie testamentowe.
Spadkobiercą nie może być osoba fizyczna, która nie żyje w chwili otwarcia spadku, ani osoba prawna, która w tym czasie nie istniej. Dziecko, które w chwili otwarcia spadku jest już poczęte, może być spadkobiercą jeśli urodzi się żywe. Kancelaria adwokacka Warszawa. Spadkobiercy nie mają żadnych uprawnień do majątku stanowiącego spadek przed otwarciem spadku. Spadkobierca po otwarciu spadku może:

  • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste)
  • przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza)
  • odrzucić spadek.

Tutaj należy wspomnieć, iż warto nawiązać współpracę w tej kwestii z doświadczoną Kancelarią Adwokacką – http://www.jablonski-legal.pl/zakres-praktyki/sprawy-spadkowe/
Przyjęcie proste spadku nie ogranicza odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe, natomiast przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza ogranicza odpowiedzialność za długi do wysokości wartości spadku. Spadkobiercą może być jedna lub kilka osób. Podział spadku między kilku spadkobierców jest określony w Kodeksie cywilnym jako dział spadku.

Dodaj komentarz