Prawo karne


Prawo tak i inne dziedziny ma wiele gałęzi. Można wyróżnić prawo cywilne, prawo spadkowe czy prawo rzeczowe. Także w pracy obowiązuje nas kodeks pracy, który jest jednym z elementów prawa pracy. Zdarza się jednak, że nie każdy przestrzega prawa lub też pada ofiarą osoby, która załamała na przykład obowiązujące zasady prawa karnego.
Samo prawo karne dzieli się według kryterium podmiotu regulacji na trzy gałęzie:
-prawo karne materialne, pod którym rozumiemy czyny będące przestępstwami, zasady odpowiedzialności za te czyny i środki prawne zastosowane wobec sprawców przestępstw.
-prawo karne procesowe, czyli zespół przepisów prawnych normujących postępowanie w sprawach o czyny zabronione przez prawo karne materialne.
-prawo karne wykonawcze, które jest zespołem przepisów prawnych normujących i zajmuje się egzekwowaniem kar, środków karnych i zabezpieczających oraz innych rozstrzygnięć wobec sprawców.
Sprawy karne zawsze prowadzone są przed sądem odpowiedniej instancji, jednakże coraz częściej za łamanie tego prawa odpowiadają osoby nieletnie, które obowiązuje prawo nieletnich, jednakże niektóre sprawy związane są z działaniem według zasad postępowania z nieletnimi sprawcami czynów karalnych. Jednakże prawo nieletnich nie jest integralna częścią prawa karnego, aczkolwiek w obecnych czasach, gdy coraz więcej bardzo młodych osób dopuszcza się czynów, wobec których określone jest postępowanie związane z prawem karnym gałęzie te są coraz częściej ze sobą wiązane. Natomiast łamanie prawa karnego przez nieletnich często nie stanowi przestępstwa, a więc nie wynika z tego odpowiedzialność karna, chociaż zdarzają się wyjątki, gdy nieletni odpowiada za swoje czyny jak osoba dorosła.
W dużych miastach o wiele więcej osób może być poszkodowanych w wyniku zdarzenia takiego jak przestępstwo lub też może być przestępcą. Dlatego też duże aglomeracje takie jak Warszawa, Trójmiasto czy Katowice obfitują w adwokatów, którzy specjalizują się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego. Adwokat karnista Warszawa zwykle może zostać znaleziony szybko, ponieważ w każdym biurze adwokackim znajduje się kilku specjalistów z odmiennych dziedzin. W dużych kancelariach można także znaleźć specjalistów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego czy prawa administracyjnego.

Dodaj komentarz