Dobry adwokat karnista


W każdym kraju obowiązuje dane prawo, jednakże nie w każdym państwie musi być ono takie samo. Wśród gałęzi prawa można wyróżnić prawo pracy, prawo administracyjne, prawo karne czy prawo cywilne. Każda gałąź prawa zawiera regulacje dotyczące tylko ściśle określonych w definicji działań.
Prawo karne jest to zespół przepisów normujących kwestie odpowiedzialności człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej. Aczkolwiek obecnie można zauważyć, że kary wymierzane są stosownie do czynu lub też sąd ogłasza wyrok w zawieszeniu, co jest jeszcze inną formą kary. Niestety coraz częściej można zauważy, że sprawy karne prowadzone są przeciwko młodzieży, czyli nieletnim. Z tego też powodu wielu karnistów musi biegle posługiwać się jeszcze prawem nieletnich. Zaś nieletni zwykle nie odpowiadają za przestępstwa i nie ponoszą odpowiedzialności karnej, ale nie można wykluczyć szczególnych przypadków, gdzie orzekane jest przestępstwo i wymierzenie kary kryminalnej.
Podstawowymi funkcjami prawa karnego są wymierzanie sprawiedliwości, zapewnienie ochrony jednostce czy grupie, oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa przed ingerencją w prawo dotyczące danej jednostki.
Prawo karne można podzielić według kryterium podmiotu regulacji na prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze lub według kryterium zakresu zastosowania na:
-prawo karne powszechne, które zawiera normy opisujące wszystkie dziedziny życia społecznego i wszystkich osób.
-prawo karne indywidualne, zwana również prawem karnym specjalnym, które zawiera normy chroniące szczególną sferę interesów(na przykład prawo karne skarbowe) lub dotyczące szczególnej grupy osób (na przykład prawo karne wojskowe).
Prawu nie da się nie podlegać, dlatego też warto wiedzieć, gdzie można znaleźć obowiązujące źródła prawa karnego w Polsce. Obecnie obowiązują ustawy takie jak: Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego oraz Kodeks karny wykonawszy. Prawo karne skarbowe natomiast reguluje ustawa Kodeks karny skarbowy. Prawo zapisane w tych ustawach obowiązuje wszystkich obywateli i osoby przebywające na terenie danego kraju.
Adwokat karnista Warszawa, Kraków czy Trójmiasto na pewno dostaje wiele spraw z zakresu wykroczeń, które cechują się niewielkim stopniem szkodliwości społecznej, ale dla osób pokrzywdzonych są równie ważne jak te o wysokim stopniu szkodliwości społecznej, za które najczęściej wymierzana jest kara kryminalna.

Dodaj komentarz