Czym jest prawo?


Prawo jest szeroko i różnorako definiowane. Definicję prawa można rozważać z punktu widzenia kilku poglądów. Najbardziej powszechna definicja prawa podaje, że:
Prawo – jest to uporządkowany ogół norm postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, norm ustanowionych lub uznanych przez państwo, których realizowanie zabezpieczone jest zagrożeniem użycia aparatu przymusu przez kompetentne organy państwowe.
Jednak i ta definicja choć najbardziej dokładna nie jest uznawana za idealną, ponieważ rozważa definicję prawa wewnątrzpaństwowego i nie obejmuje swoim zasięgiem prawa publicznego, tzw. prawa narodów, które nie jest stanowione tylko przez jedno państwo, a powstaje na podstawie wielu umów między państwowych. Dobry adwokat Warszawa zna się na każdej dziedzinie prawa. Często do tej definicji dodaje się informację, że przestrzeganie prawa państwowego obejmuje również przestrzeganie prawa międzynarodowego.
Prawo można podzielić na :

  • prawo prywatne
  • prawo publiczne

Prawo i jego definicja są ważne ze względu na ład i porządek jaki prawo wprowadza wewnątrz kraju czy danej wspólnoty. Dzięki przestrzeganiu prawa każdy obywatel w państwie może czuć się bezpieczny i chroniony przepisami prawa. Prawo odgrywa dużą rolę w życiu społecznym oraz gospodarce.

Dodaj komentarz